Předběžný plán akcí WMA v roce 2017

21.4. – Valná hromada WMA (viz Stanovy WMA).

22.4. – Seminář instruktorů MMCS.

8.–11.6. – Soustředění klubů MMMC.

+ technické zkoušky na 4.-1. Kup MMCS (viz ZŘ WMA).

5.-8.10. – Mezinárodní soustředění MMCS

+ technické zkoušky na 4. Kup až 1. Dan MMCS (podle aktualizovaného ZŘ WMA).

??? – Vánoční besídka členů WMA/MMCS (kdy a kde ?)

Výše uvedené termíny akcí WMA jsou jen předběžné, jejich změna je vyhrazena.

Všechna upřesnění jsou vždy s dostatečným předstihem zveřejněna na webu WMA.